Προγραμματα Σπουδων

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Αλγεβρα 2
Ελληνική Γλώσσα 1,5
Φυσική 1,5
Χημεία 1
Αρχαία ελληνικα 2,5

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ Σπουδές
Αρχαία άγνωστο 2
Αρχαία γνωστό 2
Εκθεση 2

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Μαθηματικά προσανατολισμού 2
Φυσική προσανατολισμού 2
Αλγεβρα 2
Εκθεση 2
Χημεία 1

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Αρχαία ΟΠ (άγνωστο) 3
Αρχαία ΟΠ (γνωστό) 1
Ιστορία ΟΠ 2
Λατινικά ΟΠ 2
Νεοελληνική Γλώσσα ΓΠ 2

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Φυσική ΟΠ 4
Χημεία ΟΠ 3
Μαθηματικά ΟΠ 4
Νεοελληνική Γλώσσα ΓΠ 2
Βιολογία ΟΠ 3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μαθηματικά 4
Α.Ε.Π.Π. 2
Α.Ο.Θ 2
Νεοελληνική Γλώσσα ΓΠ 2