Προγραμματα Σπουδων

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Μαθήματα Ώρες

Μαθηματικά 4
Ελληνική Γλώσσα 4
Φυσικές Επιστήμες 4
Σύνολο Ωρών 12
..................................................
Β ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ
Σπουδές

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα
Άγνωστο 2
Συντακτικό 1
Γνωστό 1
Γραμματική 2
Λατινικά 1
Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού Ώρες

Μαθηματικά προσανατολισμού (με προετ. Γ' Λυκείου) 2
Φυσική προσανατολισμού (μ ε προετ. Γ' Λυκείου) 3

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Υποχρεωτικά μαθήματα Ώρες
Αρχαία (άγνωστο) 2
Αρχαία ΟΠ (γραμματική) 1
Αρχαία ΟΠ (γνωστό) 2
Ιστορία ΟΠ 2
Λατινικά ΟΠ [1o ΕΠΕ] 2
Νεοελληνική Γλώσσα ΓΠ 2

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Υποχρεωτικά μαθήματα Ώρες
Φυσική ΟΠ 4
Χημεία ΟΠ 2
Μαθηματικά ΟΠ [2ο ΕΠΕ] 4
Νεοελληνική Γλώσσα ΓΠ 2

5ο Μάθημα Ώρες
Βιολογία ΓΠ [3o ΕΠΕ]2
Ιστορία ΓΠ [4o ΕΠΕ] 2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Υποχρεωτικά μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά 4
Α.Ε.Π.Π. 2
Α.Ο.Θ [5ο ΕΠΕ] 2
Νεοελληνική Γλώσσα ΓΠ 2

5ο Μάθημα Ώρες
Βιολογία ΓΠ [3o ΕΠΕ] 2
Ιστορία ΓΠ [4o ΕΠΕ] 2

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ
Υποχρεωτικά μαθήματα Ώρες
Φυσική ΟΠ 4
Χημεία ΟΠ 2
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΠ [2ο ΕΠΕ] 2
Νεοελληνική Γλώσσα ΓΠ 2

5ο Μάθημα Ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΠ [3o ΕΠΕ]2
Ιστορία ΓΠ [4o ΕΠΕ] 2

AttachmentSize
προγραμμα σπουδωνα- β και γ λυκειου νεο.doc173.5 KB